Over ons

CI Connect is een online platform waar de Gelderse initiatieven die de creatieve industrie stimuleren in kaart zijn gebracht. De doelgroep – ondernemers die in of met de creatieve industrie (willen) werken – kunnen hier de informatie vinden over initiatieven, contacten, ideeën, events.

CI Connect is een initiatief van Gelderland valoriseert. Dit platform wordt gedragen door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en de Radboud Universiteit Nijmegen samen met overheden en ondernemers. Doel is om innovatiekansen te vergroten en daarmee de economie in de regio te versterken.

CI Connect brengt drie soorten initiatieven in kaart:

  1. Initiatieven die tot doel hebben de verbetering van ondernemerschapskwaliteiten van ondernemers in de creatieve industrie (autonome kunsten, de zakelijk creatieve dienstverlening en de entertainment industrie).
  2. Initiatieven die tot doel hebben om de botsingskansen tussen de creatieven en de maakindustrie te vergroten.
  3. Initiatieven die innovatieonderzoek bevorderen tussen de creatieve industrie en de maakindustrie.

 

morphogenesis shoe_ credits Mike Nicolaassen

Comments are closed.